Eğitim/Öğretim

Güncelleme Tarihi: 22.09.2023

OKUMA LİSTESİ

3. Sınıf – Roman Sanatı dersini alacak öğrencilerin 1. yarıyılda okumakla yükümlü oldukları eserler aşağıda verilmiştir. İlk dersten itibaren bütün öğrenciler bu eserlerin tamamından sorumludur.

 

  • Michael Kleeberg, Das amerikanische Hospital, btb.
  • Jenny Erpenbeck, Aller Tage Abend, Penguin Verlag.
  • Thomas Mann, Der Tod in Venedig, Fischer Taschenbuch Verlag.
  • Thomas Mann, Doktor Faustus, Fischer Taschenbuch Verlag.
  • Bernhard Schlink, Olga, Doğan Kitap.
  • Hermann Hesse, Narziß und Goldmund, Suhrkamp Verlag.

 Ders için kaynak kitaplar:

  • Matías Martínez, Michael Scheffel, Einführung in die Erzähltheorie, C.H.Beck. (Türkçesi: Matías Martínez, Michael Scheffel, Anlatım Teorisine Giriş, (Çev. Arif Ünal),  Runik Kitap.)
  • Monika Fludernik, Erzähltheorie. Eine Einführung, WBG.
  • Mehmet Tekin, Roman Sanatı, Ötüken Neşriyat.