Makaleler / Kitap Bölümü

• Özbakır, İ . (2000). "Almanya ‘Konuk İşçi’ Edebiyatı’nın Bir Türk Temsilcisi Renan Demirkan’ın ‘Üç Şekerli Demli Çay’ında Kimlik Problemi", Türklük Bilimi Araştırmaları, Sayı 9. (Erişim - *.pdf)

• Özbakır, İ . (2000). "Seçim Kampanyalarında Popüler Şarkıların Bir İletişim Aracı Olarak Kullanılması", Türklük Bilimi Araştırmaları, Sayı 9.

• Özbakır, İ . (2001). "Görüntü - Müzik İlişkisi ve Müziğin Popüler Sunum Biçimi “Müzik Videoları”", Müzikalite, Sayı 8.

• Özbakır, İ . (2009). "Geleneksel Türk Çocuk Oyunlarında Fonksiyonel Oyuncu „Ebe“”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi (The Journal of International Social Resarch), ISSN: 1307- 9581, Volume 2/6 , s. 481 – 492. (Erişim - *.pdf)

• Özbakır, İ . (2009). "Geleneksel Türk Çocuk Oyunlarında Doğal Oyuncaklar ve Oyuncak Olmuş Hayvanlar", Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, ISSN: 1869- 2338, Volume 1, No. 1, s. 147 – 162. (Erişim - *.pdf)

• Özbakır, İ . (2016). "Tarihsel Kurmacada Kontra-Gerçek Tarihsel Anlatım: Michael Kleeberg'in Alternatif Almanya Hayali",  The Journal of Academic Social Science Studies, Doi number:http://dx.doi.org/10.9761/JASSS4814, ISSN: 2148- 4163, No. 51, Autumn III, s. 401 – 420. (Erişim - *.pdf)

• Özbakır, İ . (2018). "Saša Stanišic’in “Asker Gramofonu Nasıl Tamir Eder” Adlı Romanında Bir Çocuğun Hafızasının Çerçevesi", Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, ISSN: 1869- 2338, Volume 10, No. 1, s. 31 – 53. (Erişim - *.pdf)

• Öztürk, A , Özbakır, İ . (2018). "Doğu Alman Yazar Franz Fühmann’ın Çocuk Kitabı ‘Die dampfenden Hälse der Pferde im Turm der Babel’de Türklerin ve Türkçenin Alımlanması". Diyalog Interkulturelle Zeitschrift für Germanistik, 6 (2), s. 90-98. (Erişim - *.pdf)

• Albayrak, K , Özbakır, İ . (2021). "Stefan Zweig’ın “Mecburiyet” Adlı Novelinde Birey ve Otorite Arasındaki Çatışmanın Psikolojik Sonuçları Üzerine Bir Analiz". Günümüz Dil-Edebiyat ve Filoloji Araştırmalarında Yenilikçi Eğilimler: Kuram, Yöntem ve Teknikler. Uluslararası Sempozyum Bildiriler Kitabı, s. 248-260. (Erişim - *.pdf)

• Öztürk, A , Özbakır, İ . (2021). "Die Rezeption der Türken und des Türkischen im Kinderbuch Die dampfenden Hälse der Pferde im Turm der Babel von Franz Fühmann". In: Aydın, Y. (Editor). Germanistik in der Türkei 12: Türkische Beiträge zur DDR-Literatur II, Logos Verlag, Berlin. S. 113-121.

• Özbakır, İ . (2022). "Oyun Oynayan Tanrılar & Oyun Oynayan Yazar: Bernhard Schlınk’in “Eve Dönüş” Adlı Romanında Odysseus". İçinde: Seyhan-Yücel, M., Köksal, H., Öncü, M. T., Coşan, L., Asutay, H. (Editörler), Germanistik im Digitalen Wandel / Dijital Evriminde Germanistik, Trakya Üniversitesi Yayınları, Edirne. ISBN: 978-975-374-320-4, s. 134-161.

• Özbakır, İ . (2022). "Michael Kleeberg’in İki Kısa Öyküsünde Nasyonal Sosyalist Dönemi Cürümleri ve Kurgu". Korpusgermanistik, 1 (2), s. 58-66. (Erişim - *.pdf)